جراحی اسکولیوز

اسکولیوز معمولا در سنین رشد رخ می‌دهد که بین 10 تا 15 سال است. همچنین در حدود 80% موارد، اسکولیوز بدون علل شناخته شده ای به وجود می‌آید. از آنجایی که پزشکان دلیلی دقیق برای رخ دادن این بیماری معرفی نکرده‌اند، آن‌را “ایدیوپاتیک” می‌نامند. ایدیوپاتیک اصطلاحی پزشکی برای نامیدن بیماری هایی است که علل ناشناخته‌ای […]