شکستگی مهر ها

شکستگی مهره چیست؟

شکستگی مهره‌های کمر هنگامی اتفاق می‌افتد که استخوان‌های واقع در ستون فقرات یا همان مهره‌ها، دچار شکستگی شده و فرو می‌ریزند. این عارضه ممکن است در اثر مصدومیت یا ضرب‌دیدگی شدید... .

روش های درمان شکستگی مهر ها

هدف از درمان فیزیکی در بیمارانی که دچار شکستگی مهره‌های ستون فقرات کمری شده‌اند آن است که درد ناشی از شکستگی تسکین داده شود، تحرک بیمار بهبود یابد و از وقوع مجدد شکستگی در آینده جلوگیری شود.

مراقبت های بعد از عمل جراحی شکستگی مهر ها

مراقبت های بعد از عمل جراحی شکستگی مهر هامراقبت های بعد از عمل جراحی شکستگی مهر هامراقبت های بعد از عمل جراحی شکستگی مهر هامراقبت های بعد از عمل جراحی شکستگی مهر ها