دکتر محمدرضا گلبخش

متخصص جراحی ارتوپدی- فوق تخصص جراحی ستون فقرات

    

آشنایی با بیماریهای رایج ارتوپدی و ستون فقرات

مراکز درمانی

درباره دکتر گلبخش

متخصص جراحی استخوان و مفصل - فوق تخصص جراحي ستون فقرات
درباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخشدرباره دکتر گلبخش

تلفن تماس

  •  021-22775045
  •  پاسداران - ابتدای گلستان چهارم ، پلاک 179، واحد 9
  •   info@drgolbakhsh.com

با ما در تماس باشید

مطالب و نقطه نظرات خود را با ما در میان بگذارید